Cyklinowanie

KURCZLIWOŚĆ PADŁÓG PARKIETOWYCH

Skurcz pojedynczej deszczułki zależy od zmiany wilgotności otoczenia, wartości skurczu całkowitego i wilgotności punktu nasycenia włókien dla danego gatunku drewna, szerokości deszczułki i kierunku włókien. Klepki wykonane z tego samego gatunku drewna mogą w różnym stopniu pracować ze względu na pochodzenie, odmienne warunki wzrostu, a także na pochodzenie z różnej części pnia. Niewielki wpływ na wielkość skurczu parkietów drewnianych ma odpowiednie suszenie drewna oraz stosowanie gruntów, klejów i lakierów tworzących barierę ograniczającą sorpcje wody. Zmniejszenie higroskopijności drewna następuje również wraz z procesem starzenia się drewna. Zdecydowanie największe znaczenie ma działanie użytkowników w kierunku zapewnienia optymalnych i stałych warunków otoczenia. Stałe warunki w pomieszczeniu przy zmieniającej się temperaturze i względnej wilgotności powietrza w otoczeniu możliwe jest za pomocą klimatyzacji. Przy szczególnie niskiej wilgotności powietrza w okresie grzewczym, konieczne jest sztuczne dowilżanie za pomocą nawilżaczy zawieszanych na grzejnikach począwszy, po najbardziej skuteczne elektryczne z wbudowaną regulacją i stałą kontrolą wilgotności. W świetle informacji dotyczących właściwości drewna, wynika że każde drewno, w mniejszym lub większym stopniu może zsychać się lub pęcznieć i paczyć lub pękać. Praca podłogi wykonanej z naturalnego drewna, jako materiału o właściwościach higroskopijnych i anizotropowych, przy założeniu poprawnie przeprowadzonego montażu i właściwej wilgotności początkowej materiału, nie może być podstawą reklamacji. Jego całkowitą stabilność można zapewnić poprzez utrzymanie niezmiennych warunków otoczenia tj. wilgotności i temperatury za pomocą klimatyzacji, która zimą dowilża, a latem osusza powietrze. Do zakresu odpowiedzialności parkieciarzy należy dokonanie poprawnie wykonanego montażu i wykańczania parkietu. Zadbanie inwestora o prawidłową wilgotność podłoża, parkietu i powietrza, oraz uwzględnienie przyszłych warunków użytkowania, w celu doprowadzenia do powstania warunków równowagi higroskopijnej w układzie drewno - powietrze – podłoże, uchroni użytkownika przed późniejszymi rozczarowaniami.

Włodzimierz Kasa

Copyright © 2018 Cyklinowanie Katowice, Tychy, Mikołów, Sosnowiec, Oświęcim